case1alertonline---400x266Cyber Future Search in opdracht van Ministerie van Veiligheid en Justitie

De vraag: Hoe vergroten van de awareness over cyber security en gedrag op internet binnen bedrijfsleven en overheid. Hoe kunnen we leren van andere beroepsgroepen en hun aanpak en visie?

Luudiek ontwikkelde een spannend en creatief congres, met inhoud en prikkels uit onverwachte hoek (clash of disciplines). Hoe kijkt een kunstenaar of een dominee naar veiligheid en internet?Met behulp van "live" onderzoek werd pijnlijk duidelijk dat de aanwezige deskundigen hun wachtwoorden ook standaard invullen. Studenten van de TU Delft faciliteerden een aantal inhoudelijke workshops. Als afsluiting liepen de bezoekers door een heuse firewall. 

www.alertonline.nl